กก.ตชด.24 ยินดีต้อนรับ
                 
                 
หน่วยในสังกัด
   
   
รร.ตชด.ในสังกัด
         
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
       
       
         
         
ชุดเผยแพร่องค์ความรู้        
ตามแนวพระราชดำริ การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
×
 
จำนวนคนเข้าดู
free hit counter
 
 
 
 
     
         
     
  เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อ
บรรจุเป็น นสต. ล่าสุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
         
         
         
 
 
 
 
         
       
       
       
             
 
 
   
 
ขายทอดตลาดพัสดุยานพาหนะ
ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 36 คัน
Download

ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุง ถนนภายใน กก.ตชด.24
Download
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน กก.ตชด.24
Download
 
   
   
             
          อ่านต่อทั้งหมด
           
         
         
       
 
   
   
   
  เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ปี 2567
Download
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ปี 2566
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาคความรู้ทั่วไป กก.ตชด.24 พ.ศ.2565
Download
 
   
 
        อ่านต่อทั้งหมด
     
     
       
     
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจฯ
สังกัด บก.ตชด.ภาค 2
Download
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
คุรุทายาท สังกัด บก.ตชด.ภาค 2
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2566
Download
 
 
 
      อ่านต่อทั้งหมด
     
           

           
....................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ 187 ม.4 ถนน อุดรฯ-สกลฯ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-932522 , E-Mail. bpp24@royalthaipolice.go.th