กก.ตชด.24 ยินดีต้อนรับ
                 
                 
หน่วยในสังกัด
   
   
รร.ตชด.ในสังกัด
         
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
       
       
         
         
ชุดเผยแพร่องค์ความรู้        
ตามแนวพระราชดำริ การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
×
 
จำนวนคนเข้าดู
 
 
 
 
     
         
     
  เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อ
บรรจุเป็น นสต. ล่าสุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
         
         
         
 
 
 
 
         
       
       
       
             
 
 
   
 
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)
Download
ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุง
ถนนภายใน กก.ตชด.24
Download
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน กก.ตชด.24
Download
 
   
   
             
          อ่านต่อทั้งหมด
           
         
         
       
 
   
   
   
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภาคความรู้ทั่วไป กก.ตชด.24 พ.ศ.2565
Download

วิทยุแจ้งรับสมัครคุรุทายาท ปี 65
กก.ตชด.24
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
Download
 
   
 
        อ่านต่อทั้งหมด
     
     
       
     
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครคุรุทายาท ปี 65
Download
เตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกประจำปี 2564
Download
ประกาศรับสมัครคุรุทายาท ปี 64
Download
 
 
 
      อ่านต่อทั้งหมด
     
           

           
....................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ 187 ม.4 ถนน อุดรฯ-สกลฯ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-932522 , E-Mail. bpp24@royalthaipolice.go.th