กก.ตชด.24 ยินดีต้อนรับ
                 
                 
       
       

วันที่ 23 มิ.ย.2563 พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รอง ผกก.ตชด.24 ตรวจความพร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาที่จะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ..........
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยในสังกัด วันที่ 23 มิ.ย.2563 พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสารณภัย กับ นายพีรพล ยังขาว ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัย เขต 14 อุดรธานี ............
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
วันที่ 22 มิ.ย.2563 พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 , พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รอง ผกก.ตชด.24, พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ รอง ผกก.ตชด.24 , พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.24 พร้อม ข้าราชการตำรวจและชมรมแม่บ้านตำรวจ กก.ตชด.24 ร่วมกันดำเนินการตามนโนบาย ของท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตาม “โครงการขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 “ ..............
รายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
วันที่ 22 มิ.ย.2563 พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.อ.ดร.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 ,พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รอง ผกก.ตชด.24 ,พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ รอง ผกก.ตชด.24 ,พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.24 ,สว.ทุกสายงาน ,ผบ.ร้อย ตชด. 241 - 247 ,คณะแม่บ้านฯ, ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.24 ให้การต้อนรับ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ.........
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
รร.ตชด.ในสังกัด
     
     
       
     
         
     
     
การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563
รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
×
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
   
       
     
เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อ
บรรจุเป็น นสต. ล่าสุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม    
   
       
       
         
         
       
       
         
             
 
 
   
 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
รร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ
Download
ร่างประกาศประกวดราคา
Download
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563
Download
 
 
 
           
        อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศวาระจังหวัดอุดรธานี 9 ประการ          
Download              
         
ชุดเผยแพร่องค์ความรู้        
ตามแนวพระราชดำริ        
 
 
 
 
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน
Download

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน
Download

ขายทอดตลาดพัสดุ
Download
 
 
 
สถิติจำนวนคนเข้าดู       อ่านต่อทั้งหมด
     
     
       
     
 
 
 
 
โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ
ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ
Download
คำสั่งที่ 242/2561 การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
Download
คำสั่งที่ 562/2561 การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ รอง ผบ.ตร
Download
 
 
 
      อ่านต่อทั้งหมด
     
           

           
....................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ 187 ม.4 ถนน อุดรฯ-สกลฯ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-932522 , E-Mail. bpp24@bpp.go.th