บช.ตชด. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด บช.ตชด.ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ บก.กฝ.บช.ตชด.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • S__6979638.jpg
 • S__6979639.jpg
 • S__6979640.jpg
 • S__6979641.jpg
 • S__6979642.jpg
 • S__6979644.jpg
 • S__6979645.jpg
 • S__6979647.jpg
 • S__6979648.jpg
 • S__6979649.jpg
 • S__6979650.jpg
 • S__6979651.jpg
 • S__6979653.jpg
 • _MG_0326.JPG
 • _MG_0327.JPG
 • _MG_0328.JPG
 • _MG_0329.JPG
 • _MG_0330.JPG
 • _MG_0332.JPG
 • _MG_0334.JPG