วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ ประธานมูลนิธิวิทยากรลูกเสือชาวบ้านและอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และในโอกาสวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ โดยมีพลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน พลตำรวจโท เทพ อมรโสภิต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • _MG_9321.JPG
 • _MG_9324.JPG
 • _MG_9330.JPG
 • _MG_9337.JPG
 • _MG_9354.JPG
 • _MG_9364.JPG
 • _MG_9396.JPG
 • _MG_9408.JPG
 • _MG_9409.JPG
 • _MG_9410.JPG
 • _MG_9418.JPG
 • _MG_9422.JPG
 • _MG_9424.JPG
 • _MG_9440.JPG
 • _MG_9450.JPG
 • _MG_9462.JPG
 • _MG_9471.JPG
 • _MG_9472.JPG
 • _MG_9484.JPG
 • _MG_9486.JPG