วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ตชด. ครั้งที่ 3/2567 โดยมี รอง ผบช.ตชด., ผบก. และ ผกก.ในสังกัด บช.ตชด. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. ในโอกาสนี้ได้การมอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยปฏิบัติที่มีผลการจับกุมปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญ
ประจำเดือน ก.พ.67และเดือน มี.ค.67 จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ กก.ตชด.33, กก.ตชด.32 และ กก.ตชด.23 ตามลำดับ

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • IMG_0911.jpg
  • IMG_0913.jpg
  • IMG_0916.jpg
  • IMG_0920.jpg
  • IMG_0926.jpg
  • IMG_0931.jpg
  • IMG_0933.jpg
  • IMG_0934.jpg
  • IMG_0935.jpg
  • IMG_0940.jpg