ดาวน์โหลดภาพ

        วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ศิริกุล บุญอิ้ง ผบก.อก.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เขตจตุจักร กทม. โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธี มีนักเรียนผ่านการอบรม จำนวน 119 คน

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__4948121_0.jpg
  • S__4948123_0.jpg
  • S__4948124_0.jpg
  • S__4948125_0.jpg
  • S__4948126_0.jpg
  • S__4948127_0.jpg
  • S__4948128_0.jpg
  • S__4948129_0.jpg
  • S__4948130_0.jpg
  • S__4948131_0.jpg