ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2567

        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

        ประกาศรับสมัคร นตท.