วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง รอง ผบช.ปส. รรท.รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน บช.ตชด. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ณ ห้องประชุม N402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา พร้อมด้วยผู้แทน สยศ.ตร., สตม. และ บช.ปส.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__30605423_0.jpg
  • S__30605425_0.jpg
  • S__30605426_0.jpg