วันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานชาติ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__33316877_0.jpg
  • S__33316879_0.jpg
  • S__33316880_0.jpg
  • S__33316881_0.jpg
  • S__33316882_0.jpg
  • S__33316883_0.jpg
  • S__33316886_0.jpg
  • S__33316888_0.jpg
  • S__33316889_0.jpg
  • S__33316890_0.jpg