วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย ในสังกัด บช.ตชด. จำนวน 74 นาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 07af256e-f9ac-4456-b829-0d0e5f9d0b75_0.jpg
  • 70db5e31-5375-407f-83fb-7706070ec302_0.jpg
  • 88fc4b52-6551-4ab9-8152-39b098f5bf9f_0.jpg
  • 108aeff7-394c-41c8-8b32-66180e89e7e0_0.jpg
  • 1451e270-118f-4f21-8a8f-89ebc8e14451_0.jpg
  • 3048d869-4384-4742-a6c6-661e8fc7131b_0.jpg
  • ed2c8e19-d314-487e-ac0f-f234298072fe_0.jpg
  • f6e8b3e8-5a71-4df3-ab8e-8aa513333c34_0.jpg