วันที่ 8 กันยายน 2566 พล.ต.ต.ไพโรจน์ ขุนหมื่น ผบก.อก.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนเสนานิคม และโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 31f8f8d7-d527-4ee3-acd3-585b68014a69_0.jpg
  • 314aedd7-3df2-4c08-8304-c78237a79d67_0.jpg
  • 0552c9be-434b-489d-8ff6-1eb34355a3e0_0.jpg
  • 2712ae75-6bb3-41ab-a34e-8cc14a920741_0.jpg
  • 3125f1e1-3bb3-4204-8ff0-c5d9ead87b36_0.jpg
  • 045583bb-d672-4803-9e76-de26e07d7ba0_0.jpg
  • 32862224-5df5-4121-afa1-a0693826c081_0.jpg
  • b9811f52-fbc7-46dc-a10c-146240b69966_0.jpg
  • e391e0a3-03d8-4c3e-b554-402e5abd299a_0.jpg
  • e3501165-c074-4786-bd19-7422289328b0_0.jpg