วันที่ 4 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ตรวจเยี่ยม บช.ตชด.และมอบพระนิรันตรายให้แก่หน่วยในสังกัด บช.ตชด. และ รร.ตชด. โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.และคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ตชด. ให้การต้อนรับและรับมอบพระนิรันตราย ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 0a959a6d-9786-4282-9216-9247cbc22b4b_0.jpg
 • 2c7b00bb-720c-47d7-ba33-97dc42013338_0.jpg
 • 4f1a2298-906e-4e20-9896-19e5659b70b3_0.jpg
 • 07b1ba61-c013-419e-9384-65d10dd49414_0.jpg
 • 286dc6dc-2eb0-4fb6-858a-8bc82e129613_0.jpg
 • 934c4a25-4240-4c8c-b06f-98c7dec34ba1_0.jpg
 • 6936a77e-7ea3-449b-b79a-b53ce1027dab_0.jpg
 • 8472ec2e-d6ff-4a61-ab23-fcf1188f2c13_0.jpg
 • 76262e0e-a610-4b2b-bd41-7b33bbba6c73_0.jpg
 • b67a044f-7764-44f8-ac94-69fe1c751295_0.jpg
 • b398718a-73a2-4a2e-9a0c-b65fd6109fea_0.jpg
 • b867251b-7b26-495d-bbb5-8c792313f2c4_0.jpg
 • c9585bb2-8ab0-4a50-bb25-06336a61bee2_0.jpg
 • d46971d3-04aa-440e-9d47-b8a8c84a64ba_0.jpg
 • ef4a2dbb-a94d-4b15-b55c-1bb63403a70e_0.jpg
 • f2234353-bad3-460b-acbf-f1530f7a1837_0.jpg
 • fc6551ac-8d72-456b-b22b-c21d9505887c_0.jpg