โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ

ระหว่างวันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๓ ก.ค.๖๖ ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ค่ายพระรามหก)

 

 ข้อความอธิบายภาพ   ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียนรายงานตัว                      ข้อความอธิบายภาพ พิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ

 ข้อความอธิบายภาพ   บรรยากาศการอบรม ประจำวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๖       ข้อความอธิบายภาพ บรรยากาศการอบรม ประจำวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๖

 ข้อความอธิบายภาพ   บรรยากาศการอบรม ประจำวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๖       ข้อความอธิบายภาพ บรรยากาศการอบรม ประจำวันที่ ๑ ก.ค.๖๖

 ข้อความอธิบายภาพ   บรรยากาศการอบรม ประจำวันที่ ๒ ก.ค.๖๖         ข้อความอธิบายภาพ พิธีปิด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ

 

 
 

 

 

 

 

 

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png