วันที่16 พ.ค.2566 เวลา09:00น. พล.ต.ท.ไพโรจน์ ทานธรรม ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ขุนหมื่น เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. มอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช รอง อัยการสูงสุด นายกีรดิต ดำรงชีพ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายณรงค์ชัย หิรัญรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.ดร.ธนเสฎฐ์ ภิรมย์เอี่ยม รอง ผบก.ศฝก. และนายมงคล ปรีสุขเกษม ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งวัฒนะ กทม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__19857640.jpg
  • S__19857642.jpg
  • S__19857643.jpg
  • S__19857644.jpg
  • S__19857645.jpg
  • S__19857646.jpg
  • S__19857647.jpg
  • S__19857648.jpg