วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายของ ผบช.ตชด. ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด บช.ตชด. จำนวน 50 นาย เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 111.jpg
  • 222.jpg