วันที่ 6 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 70

                โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 70 (6 พฤษภาคม 2566) โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ศาลพระภูมิ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์

                โดยมีพลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี และในเวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ และพิธีมอบโล่ ใบประกาศนียบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ และมอบทุนให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ

 

 สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติมจาก google drive ที่แนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • S__19718244.jpg
 • S__19718246.jpg
 • S__19718247.jpg
 • S__19718248.jpg
 • S__19718249.jpg
 • S__19718250.jpg
 • S__19718251.jpg
 • S__19718252.jpg
 • S__19718253.jpg
 • S__19718254.jpg
 • S__19718255.jpg
 • S__19718257.jpg
 • S__19718258.jpg
 • S__19718259.jpg
 • S__19718260.jpg
 • S__19718261.jpg