สาระน่ารู้

 

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   1.การเชื่อมต่อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

 

 

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   2.การใช้งานการเชื่อมต่อระบบPOLISผ่าน SSL VPN

 

 

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   3.การใช้งานอีเมล์ระบบใหม่ WORKD

 

 

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   4.การใช้งานระบบรับแจ้งความออนไลน์

 

                          

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   5.แนวทางการรับเสด็จ Online

 

 

 

                                 ข้อความอธิบายภาพ   6.การพัฒนากระบวนการยุติธรรม