วันที่ 25 เม.ย.66 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) สำหรับผู้มีวุฒิทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) สำหรับผู้ทำหน้าที่สอบสวน โดยมี พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด., พ.ต.อ.สมพัฒน์ เภสัชชา
ผกก.ปค.2 บก.ปค.รร.นรต., ว่าที่ พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด., สว.ฯ, ผบ.ร้อยฯ และครูฝึก ร่วมพิธี ณ หอประชุมรามคำแหง
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__19513667.jpg
  • S__19513669.jpg
  • S__19513670.jpg
  • S__19513671.jpg
  • S__19513672.jpg
  • S__19513673.jpg
  • S__19513674.jpg