วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธศรีประกายสิทธิ์และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด., ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจในสังกัดในสังกัด บช.ตชด. เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_15.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_22.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_24.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_25.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_26.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_46.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_54.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_59.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_81.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_139.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_149.jpg
 • LINE_ALBUM_SongkranBPP120466_๒๓๐๔๑๒_160.jpg