วันที่ 31 มี.ค.66 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ตชด. จำนวน 39 รูปตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ส่วนกลางเข้าร่วมพิธี