วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานการรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 และสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากนอกหน่วยเข้ามาดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ตชด. โดยมี รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด. และ ผกก.ในสังกัด บช.ตชด. ส่วนกลาง เข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (1)_230214_277.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_25.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_26.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_27.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_28.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_32.jpg
  • LINE_ALBUM_รายงานตัว วาระ 65 (2)_230214_33.jpg