วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ ในโอกาสเข้าพบและหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องฤทธฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยมี รอง ผบช.ตชด. , ผบก.อก.บช.ตชด., รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • LINE_ALBUM_2023.1.23_๒๓๐๑๒๓_7.jpg
  • LINE_ALBUM_2023.1.23_๒๓๐๑๒๓_12.jpg
  • LINE_ALBUM_2023.1.23_๒๓๐๑๒๓_15.jpg
  • LINE_ALBUM_2023.1.23_๒๓๐๑๒๓_16.jpg
  • LINE_ALBUM_2023.1.23_๒๓๐๑๒๓_25.jpg