วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองฤทธิฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักแต่งเพลง/ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2560, พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร/นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ5)/ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมและมอบบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ซึ่งเป็นบทเพลงในโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบทเพลงดังกล่าวประพันธ์ทำนอง-คำร้องและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และขับร้องโดย พ.อ.นพ. วิภู กำเนิดดี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 0c289749-1e2a-4454-bb11-9e5daf435197.jpg
  • 37b66457-59d4-4fd3-a3e6-abb3eb9454ac.jpg
  • 83b6c23d-0ff5-454b-b929-924a8c6e9ad0.jpg
  • 21656fa5-21a0-4157-8164-eadc187603f0.jpg
  • 07441906-d5c8-401c-8813-3761ef589ce7.jpg
  • d2991f2a-9fec-4a27-ac7b-acf1dc40a2c9.jpg