วันที่ 17 มกราคม 2566
พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.ส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 05ff7bb9-a7ba-40db-9eec-c83d13b6c896.jpg
  • 12acf08a-1c89-4685-9258-882cee9ba11c.jpg
  • 041a625c-55e7-43f5-96ae-40a1b064fb29.jpg
  • 80bd94e5-dab4-4b75-ad81-4c7d08a783e2.jpg
  • 46054acd-dff9-433c-81cc-8769b0f650b8.jpg
  • 826063b8-7d9d-4739-b453-3eb1f6da77e5.jpg
  • fb5b6c23-46a5-425a-90fe-bd210a85e514.jpg