วันที่ 16 มกราคม 2566
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.ส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_12.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_16.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_18.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_25.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_27.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_31.jpg
  • LINE_ALBUM_สวดมนต์ 160165_๒๓๐๑๑๖_34.jpg