วันที่ 6 มกราคม 2566 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับ พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 25 และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด. และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องฤทธฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 5e75b46e-61ee-45cf-9a3b-8c152b8ee7a2.jpg
  • 76c9eb0c-e4fc-46b2-830d-662d01b8d874.jpg
  • 3218d614-b9ad-4c07-a99e-9320fc058b44.jpg
  • 67117e4b-99ff-405e-aeea-deec622c5f45.jpg
  • be22ab00-924f-40cb-b51d-df709b3d3050.jpg