วันที่ 6 มกราคม 2566 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับ พล.ท.สมชัย มาลินันท์ ผบ.ศตก. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด. และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องฤทธฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1e9c95c4-c90c-439d-9813-eae47a8a32dd.jpg
  • 3d4962ee-275e-4f8a-b14b-0a038b06d878.jpg
  • 5939fdb0-e361-47c9-9c3d-d5eb949f1c5b.jpg
  • 09217cc2-1556-4871-9af6-5a4045f6b6c5.jpg
  • afa05190-f2a2-4b7f-a1d2-cb7d799b7a52.jpg
  • d632b47c-533b-4655-9943-d8b26ffc414b.jpg
  • f8c0cfa7-fd27-47d1-9115-ed2aa620df0b.jpg