วันที่ 24 พ.ย.65 บช.ตชด. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด., ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • IMG_0241.jpg
  • IMG_0264.jpg
  • IMG_0266.jpg
  • IMG_0291.jpg
  • IMG_0311.jpg