วันที่ 2 พ.ย.65 เวลา 17.00 น. ผบช.ตชด. มอบหมายให้ พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน รับมอบปลากระป๋องตราพระสังข์ ครัวไทย จำนวน 10 ลัง จาก ดร.พิมพ์วิไล ทองวิจิตร และ นาย ฐนพงษ์พัชร์ เฮงซิ้ม เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันท์ รอง ผบก.อก.ฯ และ พ.ต.อ.หญิง นธี หงษ์ษา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ฯ ร่วมพิธี ณ ห้องฤทธิ์ฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.


 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__3661912.jpg
  • S__3661917.jpg
  • S__3661918.jpg