วันที่ 2 กันยายน 2565 ผบช.ตชด. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานระบบการทดสอบออนไลน์ และรับมอบโล่รางวัลโรงเรียนและหน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 ดีเลิศ (วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650905_01

  • IMG_5573.jpg
  • IMG_6297.jpg
  • IMG_6299.jpg
  • S__64135230.jpg