วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องฤทธฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานที่ยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่ บช.ตชด. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ ผทค. พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทนรับมอบ

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650902_01

  • IMG_5674.jpg
  • IMG_5678.jpg
  • IMG_5682.jpg
  • IMG_5688.jpg