วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.(มค1) เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. เข้าร่วมประชุมกำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650829_01

  • 20124.jpg
  • 20125.jpg
  • 20126.jpg