วันที่ 1 ส.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์รวมของ บช.ตชด. ส่วนกลาง โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650801_01

  • S__14614566.jpg
  • S__63545351.jpg
  • S__63545354.jpg
  • S__63545355.jpg
  • S__63545363.jpg
  • S__63545372.jpg
  • S__63545376.jpg