วันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. ผบช.ตชด. มอบหมายให้ พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน รับมอบหนังสือสำหรับประจำห้องสมุดและสื่อการเรื่องอื่นๆ จาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากร ท่าเรือ กรุงเทพฯ ซึ่งวันที่ 4 ก.ค.65 เป็นวันครบรอบ 148 ปี การก่อตั้งกรมศุลกากร จึงได้จัดกิจกรรมมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่ รร.ตชด. จำนวน 114 ชุด เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650705_01

  • 1b2c500b-715b-4a6a-9b94-f7a0577cc4c0.jpg
  • 24bdaf5a-a9a3-42a5-a397-1b8b4a35de26.jpg
  • af70f49d-b6de-4a44-9ad7-195fca95fbf6.jpg
  • b56e9bbe-7be4-47aa-b422-68cf23de8213.jpg
  • be05695d-7054-4f30-9fb7-b22b59ffe903.jpg