วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.หทัยรัตน์ บุญโยปัษฎัมภ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบและมอบหนังสือนิทานรุ่งอรุณ จำนวน 200 เล่ม ให้แก่ รร.ตชด. ณ ห้องฤทธิฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650624_03

  • 19eed0f4-0fa8-442e-acde-3357817ff057.jpg
  • 60d5b70b-7ecb-4752-8266-b22b83656662.jpg
  • 1563b93a-16c3-4f6f-a627-c3c43be21046.jpg
  • d32b6239-d35c-48b9-aad2-153cf533090d.jpg
  • dc0e2c71-6ad3-44be-a61c-695bb4b0822e.jpg
  • eb744b94-b3d8-4344-b768-f57466a694fe.jpg