วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ตชด. ร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 5/65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ณ ห้อง ศปก.ตชด. ชั้น 7 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวงทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650624_02

  • 51993.jpg
  • 51996.jpg
  • 3407853C-BDEE-49FA-9656-4F07C99C4387.jpg