วันที่ 20 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ขุนหมื่น ผบก.อก.บช.ตชด. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์รวม ของ บช.ตชด. (ส่วนกลาง) โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. (ส่วนกลาง) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.


 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650620_01

  • 1d8bb0a2-3ea3-42ad-9cd2-a97b4bd3e208.jpg
  • 8d3f0116-5660-45da-8f10-068849a0ae66.jpg
  • 2250dd65-2889-4b63-bc96-1cc4ab1ddf00.jpg
  • 67539fda-801e-4fc4-bcc5-c8c04819c1cd.jpg
  • b1b127c2-a94d-4309-8e7a-c04c2e2d6c23.jpg
  • d03cb453-4236-4b7b-a7c7-08f8ea06ef22.jpg
  • e8191743-f629-4643-8e16-88f76bdf07d4.jpg