วันที่ 29 เม.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ รร.ตชด. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 41) ณ ห้องวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. มี รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด., ผบก.สสน.บช.ตชด. และ ผกก.ในสังกัด บช.ตชด. (ส่วนกลาง) เข้าร่วมพิธี โดยมี บก.ตชด.ภาค 1-4, กก.ตชด.11-14, 21-24,31-34,41-44 และครูใหญ่ รร.ตชด. ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25650429_02

  • S__12689414.jpg
  • S__12689416.jpg
  • S__12689417.jpg
  • S__12689418.jpg
  • S__12689419.jpg
  • S__12689420.jpg
  • S__12689421.jpg