วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ บช.ตชด. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และหน่วยงานข้างเคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 70 คน ได้โลหิต ทั้งสิ้น 63 ยูนิต จำนวน 27,550 ซีซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25650325_01

  • 7CDF2631-88D7-4035-B68A-795A95DE5878-L0-001.jpg
  • 7D0731C4-9FC2-4259-9359-3C5C25BFED84-L0-001.jpg
  • 72C8BEB0-3BE3-4B01-BC6E-6888E72A6633-L0-001.jpg
  • 08417B4B-5F37-4E8E-B513-A47E7EEF29FE-L0-001.jpg
  • DB0D330F-0A38-4E9E-BF33-BE44AA966370-L0-001.jpg
  • ED8AB175-0590-458B-9CCB-C7B3EE7664E3-L0-001.jpg
  • F6CDFA2E-82FB-4B5C-B24A-3C4A791A4B35-L0-001.jpg