วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฤทธิฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. รับมอบหนังสือจาก นายนิพนธ์ แก้วสุธา อดีตผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ ไทยประยูร อดีตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และพ.อ.บุญสม นาคขนอม อดีตเสนาธิการประจำทหารบก โดยได้มอบหนังสือเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทย จำนวน 960 เล่ม และโปสเตอร์ จำนวน 500 แผ่น ให้กับ รร.ตชด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25650324_01

  • 2A09DCFF-D81C-4279-BBF5-F109B86600DD-L0-001.jpg
  • 2D003FD2-7107-45BA-AA08-6ED7A43C6286-L0-001.jpg
  • 0520BF65-22D5-4BA4-A864-032EF8E97BE1-L0-001.jpg
  • CF34A415-DE25-4AEC-BCDC-827C9F1C5426-L0-001.jpg