วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจำรัสโรมรัน ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.
พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและคณะ โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25650315_02

  • S__4047050.jpg
  • S__4047052.jpg
  • S__4047057.jpg