วันที่ 14 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. เป็นผู้แทน ผบช.ตชด. รับมอบเงิน จำนวน 1,050,000 บาท จาก นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในนามของ ทอท. เพื่อสนับสนุนโครงการทางการศึกษาให้แก่ รร.ตชด.ทอท. ประจำปี 2565 จำนวน 7 โรงเรียน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท.ชั้น 7 อาคารสำนักงาน ทอท. เขตดอนเมือง กทม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25650315_01

  • LINE_ALBUM_รอง ผบช ตชด. รับมอบทุน ณ การท่าอากาศยาน_.jpg
  • LINE_ALBUM_รอง ผบช ตชด_0. รับมอบทุน ณ การท่าอากาศยาน_.jpg
  • LINE_ALBUM_รอง ผบช ตชด_1. รับมอบทุน ณ การท่าอากาศยาน_.jpg
  • LINE_ALBUM_รอง ผบช ตชด_2. รับมอบทุน ณ การท่าอากาศยาน_.jpg
  • LINE_ALBUM_รอง ผบช ตชด_3. รับมอบทุน ณ การท่าอากาศยาน_.jpg