วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านจากใจ จิตอาสา” เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้แก่นายน้อม แตงเทศ อายุ 82 ปี ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม 2564) โดยมีพลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรี กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ขุนหมื่น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด

            กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ “บ้านจากใจ จิตอาสา”เพื่อผู้ยากไร้ขึ้น เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ นายน้อม แตงเทศ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้นำกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 มาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักแบบถาวร โดย พันตำรวจเอก สมเกียรติ เฉลิมเกียรติ อดีตรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บริจาคที่ดินจำนวน 50 ตารางวา และได้รับการสนับสนุนเงินจากข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นงานที่ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25641228_01

  • 3D22EFD0-6F87-4F74-A086-B8B3014A0288-L0-001.jpg
  • 5CFA7AB9-C946-4FE3-91D7-395E2D91152D-L0-001.jpg
  • 6E954AB0-A04C-4773-8FC2-0AAA7A392DC9-L0-001.jpg
  • 6F2CE87F-1B83-4C0B-A413-1AF4C75CAD68-L0-001.jpg
  • 9A173F8C-C52A-4850-84E5-184151A4E9E3-L0-001.jpg
  • 17C768CC-3D1D-4E2C-9EBA-937D11411701-L0-001.jpg
  • 7100D2D0-7BCC-4635-9130-ADA4FFEA262A-L0-001.jpg
  • 76781084-8781-4993-8D0C-57CCF634C7A9-L0-001.jpg
  • F7D16909-60AF-42B6-9B7F-703D20E0A3C4-L0-001.jpg