วันที่ 29 พ.ย.64 บช.ตชด. โดย ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. ร่วมกับบริษัท เกรท เมด พลัส จำกัด จัดฝึกสาธิตวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25641130_02

  • 0F6EC054-67F5-42B6-B93A-2559467F4D2B-L0-001.jpg
  • 35FE9D94-5F92-462B-A8FC-007D5FF330C1-L0-001.jpg
  • 83D0DB73-0227-4FCE-B416-02E02DD6B9BB-L0-001.jpg
  • 225D4357-E679-4C42-8F87-7100A0072FE4-L0-001.jpg
  • 90247232-F227-48F0-B365-3B289B6F53C9-L0-001.jpg
  • A7D0BDEB-3A04-4431-9B47-0B70CEA216AB-L0-001.jpg
  • A76F9030-DF23-4A93-B423-4ACF33B7EA92-L0-001.jpg
  • B7015ACE-A473-40EE-82C0-255F4EA0F92C-L0-001.jpg