วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 101 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี ณพล บุญประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(25 พฤศจิกายน) และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และหน่วยงานข้างเคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 94 คน ได้โลหิตจำนวน
94 ยูนิต รวม 40,900 ซีซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25641126_01

  • S__8831024.jpg
  • S__8831026.jpg
  • S__8831027.jpg
  • S__8831028.jpg
  • S__8831029.jpg
  • S__8831030.jpg
  • S__8831031.jpg
  • S__8831032.jpg
  • S__8831033.jpg
  • S__8831034.jpg