วันที่ 29 ต.ค.64 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ผู้บังคับหน่วยในสังกัด บช.ตชด. โดยมี รอง ผบช.ตชด., ผบก. และ ผกก. ในสังกัด บช.ตชด. ร่วมรับนโยบาย ณ ห้องวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด. และทุกหน่วยในสังกัดเฝ้าฟังผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ที่ตั้งหน่วยทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25641101_02

  • 3a4d92e5-f08d-43da-99ef-eb7b26ef866c.jpg
  • 07a5b288-f36d-4394-8fde-b2f4dd1f19c1.jpg
  • 7e9baba0-25e6-4ef1-9bbc-c8cfde6b7957.jpg
  • 8819f7d6-7b76-41b4-82a3-cf69c6ffcec4.jpg
  • b92e417f-507a-4cd6-94bb-3f935251ac36.jpg
  • f28816f5-125d-460a-a9a8-eb387dee8433.jpg