วันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฤทธิ์ฤาชัย กองบัญชาการตำรวตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. รับมอบ"ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf" จากนางสาวมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai PBS เพื่อมอบให้แก่ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.13 จว.กาญจนบุรี นำไปส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กนักเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25641101_01

  • LINE_ALBUM_รับมอบ thaipbs_๒๑๑๐๒๗_1.jpg
  • LINE_ALBUM_รับมอบ thaipbs_๒๑๑๐๒๗_2.jpg
  • LINE_ALBUM_รับมอบ thaipbs_๒๑๑๐๒๗_4.jpg