โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลิตี้ล่าง
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปางสนุก
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านซำปะโต
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ทรัพย์ทรายทอง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศ.ดร.เนวิน สคริมซอ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนป่าหญ้าคา
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองบัวพัฒนา
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากระเสริม
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชุมชนใต้ร่มพระบารมี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา ชร - พย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง 100 ปีฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยน้ำกืน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์ฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์ฯ 2
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุนฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพฯ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโตแฮ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื้อ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจ่อปราคี
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำบ่อสะเป่
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดอยแสง
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโปงเลา
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวาทู
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่เหลอ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่หลองใต้
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยมะโอ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหลุกข้าวหลาม
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปายสองแง่
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมรว.เฉลิมลักษณ์ฯ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ศ.สำเภา-ไพวรรณ ฯ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านอมยะ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ละนา
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านพอบือละคี
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่หละคี
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคะเนจือทะ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตีนดอย
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทีวะเบยทะ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวะกะเลโค๊ะ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลผะสุคี
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านมูเซอหลังเมือง

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยตง
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหลังอ้ายหมี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิง บานชื่น จันทร์ตรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิท 4
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปาโจแมเราะ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิคมพิทักษ์ราษฎร์
 • ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภักดี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอฯ
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์บือแต
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 4