วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฤทธิ์ฤาชัย บช.ตชด. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกอบด้วย LT. COL. Timothy Peterman, Army Attaché, US Embassy Bangkok พร้อมด้วย ผู้บริหาร FBI ประจำประเทศไทย, ผู้บริหาร DEA ประจำประเทศไทย, ตัวแทน JUSMAGTHAI, ทีม SOFLE-TH (หน่วยประสานงานทางกิจการพิเศษ), ทีม CMSE-TH (หน่วยประสานงานทางกิจการพลเรือน) และ US Navy เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเข้าแนะนำหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ เพื่อเสนอความช่วยเหลือและความต้องการในด้านต่างๆ ในโอกาสการฝึกร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในอนาคต โดยมี รอง ผบช.ตชด., ผบก.อก.บช.ตชด. และ ผบก.สสน.บช.ตชด. ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25641019_01

 • 1a9a5a1e-7018-4e9b-89aa-2b2ba2ec4842.jpg
 • 1d4330bf-707e-4bce-a7fb-21690c012cad.jpg
 • 1e3a9236-d498-434f-8741-091337a88fdd.jpg
 • 6e666c84-6e2b-46ed-9f7e-92a955ecdabe.jpg
 • 25ea5226-1d5f-46ee-83bb-a2b61448125f.jpg
 • 039efddd-4ad8-4370-9552-00cfcdf238fc.jpg
 • 81cbd666-497b-4c3f-9a0a-8794b85690ad.jpg
 • 94fa75bb-f0c2-416b-a0bc-e9296c304d6b.jpg
 • 122eed06-7a37-45a5-9e02-c5113a92e5a3.jpg
 • 267c8b49-4000-4394-b13c-a26f1f04b1f6.jpg
 • 902a7345-9e4e-43f6-803b-f0ee87c116e0.jpg
 • 31471fd7-8b54-4060-8e35-7e53977f2a49.jpg
 • a448b35c-bc73-43e3-a94d-a9f6afbc6f6a.jpg
 • bc1fa32e-2848-4feb-b942-8c38014df320.jpg
 • bf9ecaf4-002c-4971-abfe-ee3cbff8a8f8.jpg
 • ddd1971c-9879-49c4-8832-5c4ddd167c90.jpg
 • e727a61d-063c-4f59-84b9-172c96211733.jpg
 • f00af27f-e4c0-4870-9dca-72035d0f5c4c.jpg
 • f4b4532a-0da6-4de3-be9e-ac80f0662518.jpg