สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. 10 สถานี

 

          1. สถานีวิทยุ ตชด.104.0 MHz (สถานีวิทยุฯ ตชด.ค่ายรามคำแหง จว.สงขลา ตชด.43)

          เลขที่ 234 ถ กาญจนวนิช ม.1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0812755253

          Website : http://bpp43radio.smilewww.com

 

          2.สถานีวิทยุฯ ตชด.ค่ายสุรินทรภักดี ตชด.21

          74 หมู่20 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3200 โทร 0961020540

          Website : http://bpp21radio.smilewww.com

 

          3.สถานีวิทยุฯ ตชด. ค่ายเสนีย์รณยุทธ

          กก.ตชด.24 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0895223787

          Website : http://bpp24radio.smilewww.com

 

          4.สถานีวิทยุฯ ตชด. ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

          147 ถ.แม่น้ำแคว(ตชด.เก่า) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0898036824

          Website : http://bpp13radio.smilewww.com

 

          5.สถานีวิทยุฯ ตชด. ค่ายศรีนครินทรา

          กก.ตชด.42   ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง    จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110 โทร 08-6743-7108

          Website : http://bpp42radio.smilewww.com

 

          6. สถานีวิทยุฯ ตชด.ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตชด.105. MHZ

          เลขที่34 หมู่1 ถ.อรุณประเสริฐ บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 (กก.ตชด.22)  โทร 084-5327102

          Website : http://bpp22radio.smilewww.com

 

          7. สถานีวิทยุฯ ตชด.ค่ายพญางำเมือง กก.ตชด.32

          เลขที่ 368 ม.9 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย   จ.แพร่ 54110 โทร 08 8231 4849

          Website : http://bpp32radio.smilewww.com

 

          8.สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดน 576KHz กรุงเทพมหนคร

          สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0955315232

          Website : http://bppradio.smilewww.com

 

          9. สถานีวิทยุฯ ตชด. ค่ายพระเจ้าตาก

          25  ม.4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก 63000 โทร0828328499

          Website : http://bpp34radio.smilewww.com

 

          10. สถานีวิทยุฯ.ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตชด.กก.ตชด.14

          มว.สื่อสาร ต.ห้วยทราย อ.เมือง.   จ.ประจวบ 77000. โทร 0869026419.

          Website : http://bpp14radio.smilewww.com