วันที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายโรเบิร์ต ทอมเมิน ผู้แทนกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ณ ห้องฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ บช.ตชด.

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25630723_02

  • S__55541790.jpg
  • S__55541792.jpg
  • S__55541793.jpg